Câu 10 trang 20 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Chế độ ăn uống khoa học cần đảm bảo những yêu cầu nào?

Đề bài

Chế độ ăn uống khoa học cần đảm bảo những yêu cầu nào?


Lời giải chi tiết

Chế độ ăn uống khoa học cần đảm bảo những yêu cầu là:

- Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí: có đủ 4 nhóm thực phẩm chính với tỉ lệ thích hợp.

- Phân chia số bữa ăn hợp lí:

   + Có 3 bữa ăn chính.

   + Ăn đúng bữa

   + Ăn đúng cáchBình chọn:
4.4 trên 7 phiếu
 • Câu 11 trang 20 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Ba bữa ăn được cung cấp như sau: Nhận xét mức độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn bằng cách đánh dấu vào bảng theo các kí hiệu: +: vừa đủ + +: thừa -: thiếu

 • Câu 12 trang 21 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Trong các bữa ăn ở câu 11, bữa ăn nào có thành phần dinh dưỡng hợp lí? Vì sao?

 • Câu 13 trang 21 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Trong cách phân chia các bữa ăn của 3 bạn dưới đây, cho biết bạn nào cần bổ sung bữa ăn phụ hoặc bữa ăn xế. Nên bổ sung các bữa ăn đó vào khoảng thời gian nào?

 • Câu 14 trang 21 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Viết chữ Đ vào sau câu phát biểu đúng và chữ S vào sau câu phát biểu sai.

 • Câu 15 trang 22 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Kể tên một số món ăn thường dùng trong gia đình em theo mỗi loại dưới đây

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí