Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập ?

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập ?

Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập ?

Trả lời:

Vì họ mong mau chóng học xong để trở về cứu nước. Họ luôn cố gắng học tập về kĩ thuật, quân sự từ đó tìm ra con đường giải phóng dân tộc

Các bài liên quan: - Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu