Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Bình chọn:
3.4 trên 20 phiếu

Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Trả lời:

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du. Ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản

Các bài liên quan: - Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu