Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?


Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Đề bài

Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Lời giải chi tiết

Tháng 8-1908, thực dân Pháp câu kết với chính phủ Nhật chống phá phong trào Đông du. Ít lâu sau, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và  lùng bắt Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản.


Bình chọn:
4.3 trên 106 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí