Soạn bài Thực hành tiếng việt trang 111 SGK Ngữ Văn 10 tập 2 Kết nối tri thức - chi tiết


Quan sát sơ đồ sau và chỉ ra tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Quan sát sơ đồ sau và chỉ ra tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ.

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ.

- Dựa vào kiến thức đã học về các phương tiện phi ngôn ngữ để chỉ ra tác dụng của chúng.

Lời giải chi tiết:

     Các phương tiện phi ngôn ngữ trong sơ đồ có tác dụng khái quát hóa những mục tiêu cần đạt được của các lĩnh vực tài chính, sở thích, cống hiến, công việc và gia đình trong tương lai. Với các mốc thời gian là 5 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi lĩnh vực sẽ có một mục tiêu khác nhau cần hoàn thành.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tưởng tượng về cuộc sống của bạn trong 30-40 năm tới và trực quan hóa những tưởng tượng đó bằng các phương tiện phi ngôn ngữ.

Phương pháp giải:

- Xác định mục tiêu cần làm trong tương lai.

- Tham khảo sơ đồ mẫu của câu 1 và trí tưởng tượng của mình để hoàn thành yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự tưởng tượng về vẽ sơ đồ bằng các phương tiện phi ngôn ngữ dựa vào các gợi ý sau:

- Xác định mục đích, mục tiêu, các mốc thời gian quan trọng, những lựa chọn cần thiết của cuộc đời trong 30-40 năm tới.

- Lựa chọn biểu đồ, sơ đồ thích hợp và sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để hoàn thành sơ đồ về cuộc sống của bản thân trong 30-40 năm tới.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Thiết kế một biểu đồ hoặc sơ đồ dựa trên các thông tin trong đoạn trích sau:

     Một giọt mưa chưa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên trời; một tia sáng chưa thông tin về màu sắc của chất đã gửi nó đến mắt ta; một cái đồng hồ có thông tin về thời gian trong ngày; gió mang thông tin về một trận bão đang ập đến; virus cảm lạnh có thông tin về tính dễ tổn thương của cái mũi tôi; DNA trong tế bào chúng ta chứa tất cả thông tin về mã di truyền của chúng ta (về cái đã làm cho tôi giống cha của mình); và não của tôi tràn ngập những thông tin được tích lũy từ trải nghiệm của tôi.

(Các-lô Rô-ve-li, Về chính chúng ta)

Phương pháp giải:

- Xác định nội dung đoạn trích.

- Lựa chọn loại biểu đồ, sơ đồ thích hợp cùng các thông tin, phương tiện cần thiết để hoàn thành sơ đồ.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Ngữ Văn 10 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí