Quan sát hình 2, em hãy : Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là...

Quan sát hình 2, em hãy : Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là:

- Vải vóc

- Quần áo

- Đồ dùng sinh hoạt (gùi, dao, cuốc...)

Các bài liên quan: - Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn