Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Hàng thổ cẩm thường được dùng để ...

Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

GỢI Ý LÀM BÀI

Hàng thổ cẩm thường được dùng để may thành quần áo, cặp, túi, khăn, mũ, tấm thảm...

Các bài liên quan