Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

Bình chọn:
4 trên 18 phiếu

Tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi...

Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.


GỢI Ý LÀM BÀI

Tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi:

- Cao nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi

- Bồn địa: Nin Thượng, Côn-gô, Ca-la-ha-ri

Các bài liên quan: - Bài 23. Châu Phi

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu