Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.


Tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi...

Đề bài

Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

Lời giải chi tiết

Các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi:

- Cao nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi

- Bồn địa: Sát, Nin Thượng, Công-gô, Ca-la-ha-ri.


Bình chọn:
4.6 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí