Quan sát hình 1, cho biết: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

Bình chọn:
3.9 trên 16 phiếu

Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ...

Quan sát hình 1, cho biết: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?


GỢI Ý LÀM BÀI

Đường Xích đạo đi ngang qua giữa phần lãnh thổ của châu Phi

Các bài liên quan: - Bài 23. Châu Phi

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu