Quan sát hình 1, em hãy cho biết từ Hà Nội có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào ?

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Từ Hà Nội có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông...

Quan sát hình 1, em hãy cho biết từ Hà Nội có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Từ Hà Nội có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông:

- Đường sắt

- Đường bộ (đường ô tô)

- Đường hàng không

- Đường sông

Các bài liên quan: - Bài 15. Thủ đô Hà Nội