Câu hỏi mục 3 trang 111 SGK Địa lí 4


1. Quan sát các hình dưới đây, chỉ ra hình ảnh thể hiện Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế. 2. Hãy kể tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội mà em biết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình dưới đây, chỉ ra hình ảnh thể hiện Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 5 - 8.

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh thể hiện Hà Nội là:

- Trung tâm chính trị: Hình 5.

- Trung tâm văn hóa: Hình 6.

- Trung tâm khoa học: Hình 7.

- Trung tâm kinh tế: Hình 8.

Câu 2

Hãy kể tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội mà em biết.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội mà em biết là:

- Hồ Hoàn Kiếm;

- Hoàng thành Thăng Long;

- Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Chùa Một Cột;

- Văn miếu Quốc Tử Giám;

- Vườn Quốc gia Ba Vì;

...


Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí