Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi haỵ thung lũng)

Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Ruộng bậc thang ở Hoàng Liên Sơn được làm ở...

Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi haỵ thung lũng) 

GỢI Ý LÀM BÀI

Ruộng bậc thang ở Hoàng Liên Sơn được làm ở sườn núi. Nơi đó đất địa hình thoải, dễ thoát nước,...

Các bài liên quan: - Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn