Quan sát hình 1, em hãy cho biết : Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp những tỉnh nào ?

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp những tỉnh ...

Quan sát hình 1, em hãy cho biết : Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp những tỉnh nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp những tỉnh:

- Bà Rịa - Vũg Tàu

- Đồng Nai

- Bình Dương

- Tây Ninh

- Long An

- Tiền Giang

Các bài liên quan: - Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh