Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản là...

Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.

GỢI Ý LÀM BÀI

Thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản là:

1.  Khai thác cá biển

2.  Chế biến cá đông lạnh

3.  Đóng gói sản phẩm đã chế biến

4. Chuyên chở sản phẩm

5.  Đưa sản phẩm lên tàu xuất khẩu

Các bài liên quan: - Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam