Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ.

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ là...

Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ là khai thác dầu khí, sản xuất điện, hoá chất, phân bón, cao su, chế biến lương thực thực phẩm, dệt, may mặc

Các bài liên quan: - Bài 20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo)