Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và lược đồ thành phố Huế, em hãy cho biết: thành phố Huế thuộc tỉnh nào ? Nêu tên dòng sông chảy qua thành phố Huế.


Thành phố Huế thuộc tỉnh...

Đề bài

Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và lược đồ thành phố Huế, em hãy cho biết thành phố Huế thuộc tỉnh nào? Nêu tên dòng sông chảy qua thành phố Huế.

Lời giải chi tiết

- Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Dòng sông chảy qua thành phố Huế là sông Hương, sông Bồ.


Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí