Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và lược đồ thành phố Huế, em hãy cho biết: thành phố Huế thuộc tỉnh nào ? Nêu tên dòng sông chảy qua thành phố Huế.

Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Thành phố Huế thuộc tỉnh...

Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và lược đồ thành phố Huế, em hãy cho biết thành phố Huế thuộc tỉnh nào ? Nêu tên dòng sông chảy qua thành phố Huế.

GỢI Ý LÀM BÀI

- Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Dòng sông chảy qua thành phố Huế là sông Hương

Các bài liên quan: - Bài 27. Thành phố Huế