Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì ?

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để...

Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để chở đồ, di chuyển, phục vụ du lịch...

Các bài liên quan