Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì ?

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để...

Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để chở đồ, di chuyển, phục vụ du lịch...

Các bài liên quan: - Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên