Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.


Cảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là...

Đề bài

Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý quan sát ản của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết

Cảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là:

Bác Hồ là một vị lãnh tụ, có thể chỉ cần ở căn cứ đưa ra chỉ đạo nhưng Bác lại trực tiếp ra mặt trận để quan sát. Có thể thấy Người một lòng vì dân vì nước, không quản khó khăn, gian khổ.


Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí