Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì ?

Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện...

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện lòng quả cảm, hi sinh, dù chết cũng không chịu khuất phục của nhân dân ta. Đó là tình yêu nước mãnh liệt, sâu nặng

Các bài liên quan: - Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu