Lý thuyết Bài 3: Siêng năng kiên trì GDCD 6 Cánh Diều


Lý thuyết Bài 3: Siêng năng kiên trì GDCD 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 3. SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

1. Thế nào là siêng năng, kiên trì?

- Siêng năng, kiên trì là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên của con người.

- Kiên trì là tính cách làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và thực hiện ý định đến cùng, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng không nản chí.

2. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì

- Biểu hiện của siêng năng, kiên trì: đi học đều, chăm chỉ học hành, kiên trì phấn đấu đạt mục tiêu học tập, chăm chỉ làm việc, không ngại khó, làm việc một cách thường xuyên, liên tục, kiên trì, dù gặp khó khăn trở ngại cũng không nản chí, quyết tâm phấn đấu đạt mục đích cuộc sống.

3. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

- Siêng năng kiên trì giúp con người thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí