GDCD 6 - Giải giáo dục công dân lớp 6 Cánh Diều Bài 8: ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM TỪ THIÊN NH..

Giải câu hỏi Vận dụng trang 41 SGK GDCD 6 Cánh Diều


Lập kế hoạch cá nhân về cách ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên. Chia sẻ với các bạn trong lớp, trong nhóm về kế hoạch của mình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Lập kế hoạch cá nhân về cách ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên. Chia sẻ với các bạn trong lớp, trong nhóm về kế hoạch của mình.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Tìm hiểu thông tin về thảm họa và các hoạt động ứng phó thảm họa qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tìm hiểu các cách bảo vệ bản thân khi xảy ra thiên tai. (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 2

Mỗi nhóm xây dựng một thông điệp về cách học sinh ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên. Các nhóm giới thiệu thông điệp trước cả lớp.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Xây dựng thông điệp Bảo vệ bản thân khỏi thiên tai. (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 3

Em cùng bạn lập dự án tuyên truyền vè phòng ngừa tai nạn do các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên, dành cho thiếu niên ở địa phương em đang sống theo hướng dẫn:

- Tên dự án.

- Đối tượng dự án hướng tới.

- Các tai nạn do nguy hiểm từ thiên nhiên cần phải phòng ngừa ở địa phương.

- Cách phòng ngừa, ứng phó với nguy hiểm.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Tên Dự án Tìm hiểu về ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên. (HS tự liên hệ bản thân)

- Đối tượng dự án hướng tới: học sinh, sinh viên

- Các tai nạn do nguy hiểm tử thiên nhiên cần phải phòng ngừa ở địa phương.

- Cách phòng ngừa, ứng phó với nguy hiểm.


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.