Giải câu hỏi Khởi động trang 15 SGK GDCD 6 Cánh Diều


Đề bài

Trả lời câu hỏi phần động trang 15 SGK GDCD CD

Đề bài: Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết hai bạn trong hình có biểu hiện thế nào trong học tập?

Hình ảnh (trang 15)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Lời giải chi tiết

Qua hình ảnh có thể thấy hai bạn có biểu hiện giúp đỡ nhau trong học tập.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: SIÊNG NĂNG KIÊN TRÌ


Hỏi bài