Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì ?

Bình chọn:
3.6 trên 43 phiếu

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện...

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân ta. Dù cho quân giặc có mạnh đến đâu cũng không ngăn nổi lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam

Các bài liên quan: - Bài 13. "Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước"

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu