Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử 5


Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

Đề bài

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại nội dung âm mưu của thực dân Pháp.

Lời giải chi tiết

Dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp:

Ngày 2 và 3-9-1945, Pháp tấn công và chiếm Sài Gòn. Sau đó thực dân Pháp mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội.

Ngày 18 - 12 - 1946, Pháp gửi tối hậu thư đe doạ, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng. Nếu ta không chấp nhận thì chúng sẽ nổ súng tấn công

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 63 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí