Lí thuyết phong trào văn hóa phục hưng - Lịch sử 7 cánh diều


Lí thuyết phong trào văn hóa phục hưng

BÀI 3. PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC HƯNG

1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI

- Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dần hình thành và ngày càng phát triển.

- Giai cấp tư sản chống lại tư tưởng lỗi thời của giai cấp phong kiến và giáo lí khắt khe của Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời, chủ trương khôi phục tinh hoa văn hóa Hy Lạp, La Mã. 

- Phong trào diễn ra đầu tiên ở Ý, sau đó lan rộng ra khắp Tây Âu (thế kỉ XV-XVII)

2. Thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng

Lĩnh vực

Tác giả/ Quốc gia

Tác phẩm

Văn học

M.xéc-van-tét

Đôn Ki-hô-tê

Pi-e Giôn-sát

Quyển thơ tình thứ nhất, Quyển thơ tình thứ hai

Kịch

W.Sếch-xpia

Rô-mê-ô và Giu-li-ét, Hăm-lét, Ô-ten-lô

Hội họa

Lê-ô-na đơ Vanh-xi

Bữa tiệc cuối cùng, Nàng La Giô-công-đơ

Kiến trúc

Pháp, Va-ti-căng

Lâu đài Sam-pô, nhà thờ Xanh Pi-tơ

Khoa học

N. Cô-péc-ních, G. Bru-nô và G.Ga-li-ê

Thuyết nhật tâm

3. Ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí