Hoạt động 1 trang 39 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Hãy viết 2-3 từ nói về đức tính có liên quan đến nghề nghiệp của người thân.

Đề bài

Hãy viết 2-3 từ nói về đức tính có liên quan đến nghề nghiệp của người thân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em cần nắm rõ nghề nghiệp của mỗi người, sau đó thông qua đặc điểm của từng nghề để xác định các từ nói về đức tính có liên quan đến nghề nghiệp của họ. Ví dụ: Nghề bác sĩ là nghề liên quan đến tính mạng của con người nên cần phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ,…

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu