Giải trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 37 bài 7 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Nêu ích lợi của việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trước khi tham gia các hoạt động ở trường.

Lời giải chi tiết

Khi xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trước khi tham gia các hoạt động ở trường, ta sẽ biết cách chủ động phòng tránh, giữ gìn an toàn cho bản thân và cho người khác.


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu