Chủ đề 4 thực vật và động vật tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát mục 1 trang 79

Dựa vào gợi ý dưới đây, em hãy giới thiệu với các bạn trong nhóm về môi trường sống của thực vật và động vật.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 75

1. Em cần chuẩn bị những gì khi đi tìm hiểu, điều tra về thực vật và động vật xung quanh? 2. Các bạn trong hình dưới đây đã sử dụng cách nào để thu thập thông tin về thực vật, động vật và môi trường sống của chúng? 3. Dựa vào gợi ý dưới đây, hãy cho biết em cần tìm hiểu, điều tra những gì.

Xem lời giải

Trò chơi mục 1 trang 80

Tìm môi trường sống cho các cây và con vật

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 75

Em cần lưu ý điều gì khi đi tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật để đảm bào an toàn?

Xem lời giải

Thực hành mục 2 trang 80

1. Nếu gặp các tình huống như các bạn trong hình dưới đây, em sẽ làm gì? Vì sao? 2. Hãy đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống.

Xem lời giải

Thực hành mục 2 trang 76 - 77

1. Hãy tìm hiểu, điều tra một số thực vật, động vật mô tả môi trường sống của chúng và hoàn thành phiếu điều tra. 2. Vẽ cây hoặc con vật mà em quan sát được và môi trường sống của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 69

Kể tên một số việc con người đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật và động vật ở nơi em sống.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 73

Em và gia đình cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

Xem lời giải

Thực hành mục 3 trang 73

1. Hãy viết hoặc vẽ tranh về bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 2. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.

Xem lời giải

Quan sát mục I trang 62 - 63

Em cùng bạn đặt và trả lời câu hỏi về nơi sống của cây và con vật trong các hình sau đây.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 63

Hãy kể tên và nơi sống của một số cây, con vật xung quanh em.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 64 - 65

Chỉ và nói tên cây sống trên cạn, cây sống dưới nước trong các hình dưới đây

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 65

"Tìm những cây cùng nhóm"

Xem lời giải

Thực hành mục 2 trang 65

Vẽ một cây và nơi sống của cây đó.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 66

Chỉ và nói tên con vật sống trên cạn, con vật sống dưới nước trong các hình dưới dây.

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 67

"Tìm những con vật cùng nhóm"

Xem lời giải

Thực hành mục 2 trang 67

Vẽ một con vật và nơi sống của nó

Xem lời giải

Quan sát trang 68

Theo em, vì sao cá chết?

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 69

1. Kể tên những việc làm của con người trong các hình dưới đây. 2. Những việc đó đã làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật như thế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 70

1. Nhận xét về môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình dưới đây. 2. Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với thực vật và động vật khi sống trong môi trường như vậy. Vì sao?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất