Giải thực hành mục 2 trang 76 - 77 bài 13 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều


1. Hãy tìm hiểu, điều tra một số thực vật, động vật mô tả môi trường sống của chúng và hoàn thành phiếu điều tra. 2. Vẽ cây hoặc con vật mà em quan sát được và môi trường sống của chúng.

Đề bài

1. Hãy tìm hiểu, điều tra một số thực vật, động vật mô tả môi trường sống của chúng và hoàn thành phiếu điều tra.

2. Vẽ cây hoặc con vật mà em quan sát được và môi trường sống của chúng.

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát thực vật và động vật trong lần đi điều tra khảo sát để hoàn thành phiếu điều tra:

Chọn một cây hoặc một con vật em đã quan sát được và vẽ lại.

Lời giải chi tiết

1.

2. Một số hình vẽ động vật và thực vật mà em có thể tham khảo:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu