Bài 9: An toàn khi đi trên phương tiện giao thông tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 47

Trong các hình dưới đây, những hành động nào không đảm bảo an toàn giao thông? Vì sao?

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 1 trang 48

Đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 48

Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi ngồi sau xe máy.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 48

Em cần thay đổi thói quen nào khi ngồi sau xe máy để đảm bảo an toàn? Vì sao?

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 49

Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi đi xe buýt.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục trang 49

Chia sẻ với các bạn và những người xung quanh về cách đi xe buýt để đảm bảo an toàn

Xem lời giải

Quan sát mục 3 trang 50

Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi đi thuyền.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 50

Chia sẻ với các bạn và những người xung quanh về cách đi thuyền để đảm bảo an toàn. Em thường được đi phương tiện giao thông nào? Hãy tự nhận xét về việc thực hiện các quy định khi đi trên phương tiện giao thông đó.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 51

Vẽ hoặc sưu tầm tranh, viết khẩu hiệu về an toàn khi đi trên phương tiện giao thông.

Xem lời giải