Bài 8: Đường và phương tiện giao thông tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 42

Bạn và gia đình đã từng sử dụng những phương tiện giao thông nào để đi lại?

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 42

Hãy kể tên các loại đường giao thông trong những hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 42

Hãy giới thiệu các loại đường giao thông có ở địa phương em.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 43

Nói tên phương tiện giao thông trong mỗi hình dưới đây và cho biết phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 43

Ở địa phương em, người dân thường đi lại bằng những phương tiện giao thông nào? Chúng có tiện ích gì? Em thích đi bằng phương tiện giao thông nào? Vì sao?

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 44

Thu thập thông tin và trao đổi về tiện ích của một số phương tiện giao thông.

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 44

“Đố bạn” Phương tiện giao thông nào có hai bánh, không gây ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Quan sát mục 3 trang 45

1. Có những loại biển báo giao thông nào? Kể tên các biển báo giao thông theo từng loại. 2. Tìm điểm giống nhau của các biển báo trong mỗi loại biển báo giao thông.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 45

Kể tên biển báo khác thuộc ba loại biển báo trên.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 46

1. Nếu là các bạn trong mỗi tình huống dưới đây thì em sẽ làm gì? 2. Hãy trao đổi trong nhóm và cùng các bạn đóng vai xử lí tình huống. 3. Theo em, vì sao chúng ta cần phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông?

Xem lời giải