Bài 1: Các thế hệ trong gia đình tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 9

Hãy thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương đối với các thành viên trong gia đình em.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 6

Gia đình bạn Hà và bạn An có mấy thế hệ. Kể các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình bạn Hà và gia đình bạn An.

Xem lời giải

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở mục 1 trang 6

Hãy kể các thành viên trong gia đình bạn theo thứ tự từ người nhiều tuổi nhất đến ít tuổi nhất

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 7

Hãy giới thiệu về các thế hệ trong gia đình em.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 1 trang 7

Dựa vào sơ đồ 1 và sơ đồ 2 để vẽ, viết hoặc cắt dán sơ đồ các thế hệ trong gia đình em.

Xem lời giải

quan sát mục 2 trang 8

Hãy nói về sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình bạn Hà, bạn An.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 8

Hãy kể một số việc làm thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình em. Theo em, vì sao mọi người trong gia đình cần chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau?

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 9

Bạn An và bạn Hà đang làm gì để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương với những thành viên thuộc các thế hệ trong gia đình.

Xem lời giải