Bài 14: Cơ quan vận động tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu
Mở đầu trang 82

Em đã sử dụng bộ phận nào của cơ thể để múa, hát?

Xem lời giải

Thực hành mục 1 trang 82

Dùng tay nắn vào một số vị trí trên cơ thể như trong hình, em cảm thấy thế nào?

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 83

Chỉ và nói tên một số xương, khớp xương trong hình dưới đây.

Xem lời giải

Trò chơi mục 1 trang 83

Chỉ và nói tên một số xương, khớp trên cơ thể em.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 84

Chỉ và nói tên một số cơ trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trò chơi mục 1 trang 84

Chỉ và nói tên một số cơ trên cơ thể em.

Xem lời giải

Thực hành mục 2 trang 85

1. Hãy thực hiện một số cử động và nói tên các cơ, xương, khớp thực hiện các cử động đó. 2. Em cùng các bạn hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 85

Nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

Xem lời giải

Thực hành mục 2 trang 86

Hãy làm thử như các bạn trong hình và cho biết khớp nào cử động được về nhiều phía.

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 87

"Đố bạn"

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 90

Cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của các bạn ở hình nào có thể dẫn đến cong vẹo cột sống? Vì sao?

Xem lời giải