Giải chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 35 bài 7 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Tại sao chúng ta cần phải giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường?

 

Lời giải chi tiết

Chúng ta cần phải giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường vì trường học là nơi chúng ta học tập, sinh hoạt và dành rất nhiều thời gian ở đây và không phải hoạt động nào của chúng ta cũng được các thầy cô giáo giám sát.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu