Giải thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 38 bài 7 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Viết khẩu hiệu hoặc cam kết thực hiện giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường.

 

Lời giải chi tiết

Khẩu hiệu của em là:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu