Review 8 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Review 8 – Unit 7&8 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and circle (A or B).

(

Lời giải chi tiết:

1. Can you see the bus?

(Bạn có nhìn thấy chiếc xe buýt không?)

Yes, I can.(Vâng, tôi thấy.)

2. Can you see the car?

(Bạn có nhìn thấy chiếc ô tô không?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thấy.).

Can you see the plane?

(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

3.Can you see the plane?

(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thấy.).

Can you see the motorbike?

(Bạn có nhìn thấy chiếc xe máy không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

4. Can you see the boat?

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

B

B. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ nhìn lên bức tranh trên bảng để trả lời. Ví dụ, một người hỏi:“Can you see the bus?” (Bạn có nhìn thấy chiéc xe buýt không?) hoặc “Can you see the plane?” (Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?). Mỗi bạn chơi sẽlần lượt nhìn lên bức tranh và trả lời “No, I can’t.” (nếu không phải) hoặc “Yes, I can.” (nếu đúng).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.