Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

1. open your book

(mở sách ra)

2. close your book

(đóng sách lại)

3. hands up

(giơ tay lên)

4. hands down

(bỏ tay xuống)

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)Lời giải chi tiết:

1.

- Hello, everyone. 

(Chào mọi người.)

- Hello teacher.

(Chào cô ạ.)

- Tom, open your book!

(Tom mở sách ra!)

- Yes, Teacher.

(Vâng, cô ạ.)

2.

- How many books?

(Có bao nhiêu quyển sách?)

- I know, I know.

(Con biết, con biết.)

- Hands up.

(Giơ tay nào.)

- Yes, John. 

(Mời, John.)

- Correct.

(Chính xác.)

3.

- Now, how many crayons?

(Còn bây giờ, có bao nhiêu cây bút chì màu?)

- Uuu… I know.

(Uuu… con biết.)

- No, hands down, children.

(Không, các con bỏ tay xuống.)

- Next, how many crayons?

(Tiếp theo, có bao nhiêu cây bút chì màu?)

- Five crayons.

(5 cây bút chì màu.)

- Very good, Nick.

(Giỏi lắm, Nick.)

C

C. Sing 

(Hát)


Lời giải chi tiết:

Open your book!

(Mở sách ra!)

Close your book!

(Đóng sách lại!)

Hands up!

(Giơ tay lên!)

Hands down!

(Bỏ tay xuống!)

D

D. Point, say and do.

(Chỉ, nói và làm theo.)

Lời giải chi tiết:

1. Open your book!

(Mở sách ra!)

2. Close your book!

(Đóng sách lại!)

3. Stand up!

(Đứng lên!)

4. Sit down!

(Ngồi xuống!)

5. Hands up!

(Giơ tay lên!)

6. Hands down!

(Bỏ tay xuống!)

E

E. Play “Simon says.”

(Trò chơi “Simon nói.”)

Lời giải chi tiết:

Simon says: “Open your book!

(Simon nói: “ Mờ sách ra!”)

Close your book!

(Đóng sách lại!) 

Cách chơi: khi nào người nói ra lệnh câu có “Simon says” thì các bạn mới làm theo mệnh lệnh của người nói, không có “Simon says” thì các bạn không làm theo mệnh lệnh của người nói.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.