Giải Tiếng Anh 2, iLearn Smart Start Unit 5: Free time activities

Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


C

C. Sing.

(Hát.)Lời giải chi tiết:

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


G

G. Sing.

(Hát.)


Lời giải chi tiết:

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)


Loigiiahay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.