Lesson 1 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Lesson 1 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

 A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

zoo: sở thú

beach: bãi biển

park: công viên

playground: sân chơi

B

1. Listen to the story.

(Nghe câu chuyện.)  

                                    

B

2. Listen and numbers.

(Nghe và điền số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

I want to go to the beach.

(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

The beach?

(Bãi biển á?)

Huhhh

I want to go to the playground.

(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

The playground?

(Sân chơi?)

I want to go to the zoo.

(Tôi muốn đi sở thú. )

Good idea! Let’s go to the zoo.

(Ý kiến hay! Đi sở thú thôi nào.)

C

C. Sing.

(Hát.)


Phương pháp giải:

I want to go to the zoo.(Tôi muốn đi sở thú.)

I want to go to the zoo.(Tôi muốn đi sở thú.)

I want to go to the beach.(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

I want to go to the beach.(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

I want to go to the park.(Tôi muốn đi công viên.)

I want to go to the park.(Tôi muốn đi công viên.)

I want to go to the playground.(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

I want to go to the playground.(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

D

D. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. I want to go to the park.

(Tôi muốn đi công viên.)

2. I want to go to the playground.

(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

3. I want to go to the zoo.

(Tôi muốn đi sở thú.)

4. I want to go to the beach.

(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

E

E. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một bạn sẽ ngồi quay lưng về phía bảng để đoán hình. Người đoán tranh sẽ doán bất kì đi nơi nào, ví dụ “I want to go to the park.” (Tôi muốn đi công viên.) hoặc “I want to go to the beach.” (Tôi muốn đi đến bãi biển.). Nếu đúng thì nói “Yes”, sai nói “No”.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.