Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

Review (Ôn tập)

A. Write the letters. Listen and repeat.         

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)       

       

 

       

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


C

C. Put a (√) or a (X)

(Đặt dấu (√) hoặc dấu (X))

Lời giải chi tiết:

1. dog (√)

2. book (√)

3.  boy (X)

D

D. Follow the letters and say the sounds.

(Đi theo các chữ cái và nói các âm.)

E

E. Write the letters. Listen and repeat.     

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)  

       

                                                                    

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


G

G. Circle the letters

(Khoanh chọn chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

1. m

2. l

3. k

4. i

H

H.  Play “Board race.”

(Trò chơi “Đập bảng.”)

Cách chơi: Ví dụ 1 từ “food” có chữ cái đầu là “f” thì người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào “f” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: