Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start Unit 10: Days of the week

Lesson 2 – Unit 10. Day of the week – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Lesson 2 – Unit 10. Day of the week – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


C

C. Write the letters. 

 (Viết các chữ cái.)

D

D.  Play “Board race”

(Trò chơi “Đập bảng”.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: 1 người sẽ đọc 1từ, ví dụ “tiger” (con hổ) thì  người chơi phải nghe thật nhanh âm đầu của từ “tiger” là “t” và chạm thật nhanh vào “t” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: