B. Hoạt động ứng dụng - Bài 90 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 90 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 81 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Em xác định thời gian đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà, sau đó tính tổng thời gian từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong một tuần (coi thời gian đi mỗi ngày không thay đổi).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em tự xác định thời gian lúc em bắt đầu ở nhà đi, thời gian lúc em đi đến trường; thời gian lúc em từ trường về nhà và thời gian lúc em đi về tới nhà.

- Tính thời gian em đi từ nhà đến trường trong 1 ngày ta lấy thời gian lúc em đi đến trường trừ đi thời gian lúc em bắt đầu ở nhà đi.

- Tính thời gian em đi từ trường về đến nhà trong 1 ngày ta lấy thời gian lúc em bắt đầu đi từ trường về nhà trừ đi thời gian lúc em về đến nhà.

- Tính tổng thời gian em đi từ nhà đến trường và đi từ trường về nhà trong một ngày.

- Tính thời gian em đi từ nhà đến trường và đi từ trường về nhà trong một tuần ta lấy thời gian em đi từ nhà đến trường và đi từ trường về nhà trong một ngày nhân với 7.

Lời giải chi tiết

Ví dụ : 

Mỗi buổi sáng em đi từ nhà lúc 6 giờ 30 phút và đến trường lúc 7 giờ.

Em đi từ trường về nhà lúc 11 giờ 45 phút và về đến nhà lúc 12 giờ 20 phút.

Thời gian em đi từ nhà đến trường trong một ngày là :

             7 giờ – 6 giờ 30 phút = 30 phút

Thời gian em đi từ trường về nhà trong một ngày là :

12 giờ 20 phút – 11 giờ 45 phút = 35 phút

Thời gian em đi từ nhà đến trường trong một ngày và đi từ trường về nhà trong một ngày là :

            30 phút + 35 phút = 65 phút

            65 phút = 1 giờ 5 phút

Vậy tổng thời gian từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong một tuần là:

           1 giờ 5 phút × 7 = 7 giờ 35 phút

                              Đáp số : 7 giờ 35 phút.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí