B. Hoạt động ứng dụng - Bài 81 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 81 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 64 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi

Người ta xếp các khối lập phương 1cm3 thành các hình hộp chữ nhật như hình vẽ.

Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Hình A gồm ...... hình lập phương 1cm3. Thể tích hình A là ........ cm3.

Hình B gồm ...... hình lập phương 1cm3. Thể tích hình B là ........ cm3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ để tìm kích thước của các hình, từ đó tìm được thể tích của các hình đã cho.

Lời giải chi tiết

Quan sát hình vẽ ta thấy :

+) Hình A có chiều dài gồm 4 hình lập phương 1cm3, chiều rộng gồm 3 hình lập phương 1cm3.

Vậy mỗi lớp có 4 × 3 = 12 hình lập phương 1cm3.

Mà hình A có 3 lớp. Do đó hình A gồm 12 × 3 = 36 hình lập phương 1cm3.

+) Hình B có chiều dài gồm 4 hình lập phương 1cm3, chiều rộng gồm 4 hình lập phương 1cm3.

Vậy mỗi lớp có 4 × 4 = 16 hình lập phương 1cm3.

Mà hình B có 4 lớp. Do đó hình B gồm 16 × 4 = 64 hình lập phương 1cm3.

Vậy ta có kết quả như sau :

Hình A gồm 36 hình lập phương 1cm3. Thể tích hình A là 36cm3.

Hình B gồm 64 hình lập phương 1cm3. Thể tích hình B là 64cm3.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí