B. Hoạt động ứng dụng - Bài 113 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 131 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Một xã hiện nay có 5000 dân. Tỉ lệ tăng dân số hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 18 người. Hỏi sau một năm số dân của xã đó có tất cả bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

- Tìm số dân tăng thêm theo bài toán về quan hệ tỉ lệ.

- Số dân của xã đó sau một năm = số dân hiện nay + số dân tăng thêm.

Lời giải chi tiết:

5000 người gấp 1000 người số lần là :

            5000 : 1000 = 5 (lần)

Sau một năm, số dân của xã đó tăng thêm số người là : 

            18 × 5 = 90 (người)

Sau một năm số dân của xã đó có tất cả số người là :

            5000 + 90 = 5090 (người)

                        Đáp số: 5090 người.

Câu 2

Em tự đặt một bài toán thuộc dạng toán về quan hệ tỉ lệ rồi giải bài toán đó.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ rồi tự đặt bài toán thuộc dạng toán về quan hệ tỉ lệ.

Để giải bài toán về quan hệ tỉ lệ ta có thể giải theo phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ :  Lan và Đào cùng đi mua vở. Lan mua 6 quyển vở như nhau hết 45 000 đồng, Đào mua vở hết 67 500 đồng. Hỏi Đào mua bao nhiêu quyển vở ?

Giải :

Mua một quyển vở hết số tiền là :

            45 000 : 6 = 7 500 (đồng)

Đào mua số quyển vở là :

            67 500 : 7 500 = 9 (quyển)

                        Đáp số: 9 quyển.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí