A. Hoạt động thực hành - Bài 67 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 67 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 25, 26 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi "Đố bạn"

- Cùng nhau kê tên các hình đã học :

- Em viết tên một hình đã học rồi đố bạn nêu quy tắc tính diện tích và chu vi hình đó.

- Em và bạn đổi vai cùng thực hiện cho đến khi hết các hình.

Phương pháp :

- Quan sát kĩ hình vẽ để nêu tên các hình đó.

- Xem lại quy tắc tính chu vi và diện tích các hình đã học.

Cách giải :

*) Kể tên các hình đã học :

*) Quy tắc tính diện tích và chu vi các hình :

1. Hình chữ nhật

Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với số chiều rộng (cùng đơn vị đo).

2.  Hình vuông

Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

3. Hình bình hành

Tính chu vi : Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh.

Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

4. Hình tam giác

Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng độ dài của 3 cạnh.

Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. 

5. Hình thoi

Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Tính diện tích: Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

6. Hình thang

Tính chu vi : Chu vi hình thang là tổng độ dài của 4 cạnh.

Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. 

7. Hình tròn

Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Câu 2

Cho hình tam giác có diện tích \(\dfrac{5}{6}m^2\) và chiều cao \(\dfrac{3}{4}m\). Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Phương pháp :

Từ công thức \(S = a × h : 2\) ta suy ra : \(a = S × 2 : h\), trong đó, \(S\) là diện tích, \(a\) là độ dài đáy và \(h\) là chiều cao.

Hay : muốn tính độ dài đáy ta lấy 2 lần diện tích chia cho chiều cao của hình tam giác.

Cách giải :

Độ dài đáy của hình tam giác là :

\( \dfrac{5}{6} \times 2 : \dfrac{3}{4} = \dfrac{20}{9}\; (m)\)

                        Đáp số : \(\dfrac{20}{9}m.\) 

Câu 3

Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ở giữa khăn người ta thêu họa tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.

Phương pháp :

Áp dụng quy tắc tính diện tích các hình :

+) Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với số chiều rộng (cùng đơn vị đo).

+) Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Cách giải :

Vì hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật nên độ dài hai đường chéo của hình thoi là 2m và 1,5m.

Diện tích khăn trải bàn là :

          S = 2 × 1,5 = 3 (m2)

Diện tích hình thoi là : 

         2 × 1,5 : 2 = 1,5 (m2)

                     Đáp số: Khăn trải bàn : 3m2.

                                  Hình thoi: 1,5m2

Câu 4

Một mảnh bìa hình chữ nhật, người ta khoét đi một nửa hình tròn (như hình bên). Tính chu vi của mảnh bìa sau khi bị khoét.

 

Phương pháp :

- Chu vi của mảnh bìa sau khi khoét = tổng độ dài 3 cạnh của hình chữ nhật + chu vi nửa hình tròn đường kính 8cm.

- Áp dụng quy tắc : Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Cách giải : 

Độ dài 3 cạnh của hình chữ nhật là :

9 + 8 + 9  = 26 (cm)

Chu vi nửa hình tròn bị khoét là: 

(8 × 3,14) : 2 = 12,56 (cm)

Chu vi của mảnh bìa sau khi bị khoét là :

26 + 12,56 = 38,56 (cm)

                        Đáp số: 38,56cm.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài