B. Hoạt động thực hành - Bài 65 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt


Giải Bài 65 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt phần hoạt động thực hành trang 21, 22 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh ở một trường tiểu học được cho trên biểu đồ hình quạt bên. Em hãy cho biết có bao nhiêu học sinh :

a) Thích màu xanh ?

b) Thích màu đỏ ?

c) Thích màu vàng ?

d) Thích màu tím ?

Phương pháp giải:

- Từ biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích màu xanh, 25% số học sinh thích màu đỏ, 20% số học sinh thích màu vàng và 15% số học sinh thích màu tím. Từ đó ta tìm được số học sinh thích mỗi loại màu đó.

- Quy tắc tìm a% của một số B: Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

Từ biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích màu xanh, 25% số học sinh thích màu đỏ, 20% số học sinh thích màu vàng và 15% số học sinh thích màu tím.

a) Số bạn học sinh thích màu xanh là :

             120 : 100 × 40 = 48 (học sinh)  

b) Số bạn học sinh thích màu đỏ là :

             120 : 100 × 25 = 30 (học sinh)

c) Số bạn học sinh thích màu vàng là :

             120 : 100 × 20 = 24 (học sinh)

d) Số bạn học sinh thích màu tím là :

            120 × 15 : 100 = 18 (học sinh)

Câu 2

Biểu đồ dưới đây thống kê các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học:

- Em hãy cho biết, biểu đồ thống kế những loại sách nào ?

- Tỉ số phần trăm truyện thiếu nhi là bao nhiêu ? Tỉ số phần trăm sách giáo khoa là bao nhiêu ?

- Trong thư viện có bao nhiêu phần trăm các loại sách khác ?

- Cho biết trong thư viện có tất cả 50 000 quyển sách. Hãy tính số sách giáo khoa trong thư viện.

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm các loại sách được thống kê và tỉ số phần trăm của các loại sách đó.

- Quy tắc tìm a% của một số B: Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

- Biểu đồ thống kế các loại sách là : Truyện thiếu nhi, sách giáo khoa và các loại sách khác.

- Tỉ số phần trăm truyện thiếu nhi là 60%.

   Tỉ số phần trăm sách giáo khoa là 22,5%.

- Số phần trăm các loại sách khác trong thư viện là :

             100 – (60 + 22,5) = 17,5%

- Số sách giáo khoa trong thư viện là :

            50 000 : 100 × 22,5 = 11 250 ( quyển sách)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 50 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí