B. Hoạt động thực hành - Bài 63 : Diện tích hình tròn


Giải Bài 63 : Diện tích hình tròn phần hoạt động thực hành trang 16, 17 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính diện tích hình tròn có :

a) Bán kính r = 0,4 dm ;

b) Bán kính r = \(3 \dfrac{1}{4}\)cm ;

c) Đường kính d = 7,2dm ;

d) Đường kính d = \(\dfrac{4}{5}\)m.

Phương pháp giải:

- Tính bán kính hình tròn (nếu cần).

- Tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tròn là :

          0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 (dm2

b) Đổi : \(3 \dfrac{1}{4}\)cm = 3,25cm.

Diện tích hình tròn là :

         3,25 × 3,25 × 3,14 = 33,16625 (cm2)

c) Bán kính hình tròn là :

           7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là :

          3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 (dm2)

d) Bán kính hình tròn đó là :

          \( \dfrac{4}{5} : 2 = \dfrac{2}{5}\) (m) = 0,4m.

Diện tích hình tròn là :

          0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 (m2)

Câu 2

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C:

a) C = 6,28 cm ;                                        b) C = 28,26 m.

Phương pháp giải:

- Từ công thức tính chu vi : C = r × 2 × 3,14, ta suy ra bán kính r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14 hoặc r = C : (2 × 3,14).

- Tính diện tích hình tròn theo công thức :  S = r × r × 3,14.

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình tròn là :

               6,28 : 3,14 : 2 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn là :

              1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

b) Bán kính hình tròn là :

              r = 28,26 : 3,14 : 2 = 4,5 (m)

Diện tích hình tròn là :

             4,5 × 4,5 × 3,14 = 63,585 (m2)

Câu 3

Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc : Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14.

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

45 × 45 × 3,14 = 6358,5 (cm2)

                      Đáp số: 6358,5cm2.

Câu 4

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Bao quanh miệng giếng có xây thành giếng rộng 0,3m. Tính diện tích của thành giếng đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích miệng giếng nước bao gồm cả thành giếng có bán kính là 0,7m + 0,3m = 1m.

- Tính diện tích (miệng giếng) có bán kính 0,7m.

- Diện tích thành giếng = diện tích của miệng giếng nước bao gồm cả thành giếng \(-\) diện tích hình miệng giếng.

Lời giải chi tiết:

Diện tích miệng giếng nước khi chưa có thành là :

            0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386 (m2)

Bán kính miệng giếng nước bao gồm cả thành giếng là :

            0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích miệng giếng nước bao gồm cả thành giếng là :

            1 × 1 × 3,14 = 3,14 (m2)

Diện tích của thành giếng là :

            3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2

                               Đáp số: 1,6014m2.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.