B. Hoạt động thực hành - Bài 54 : Sử dụng máy tính bỏ túi


Giải bài 54 : Sử dụng máy tính bỏ túi phần hoạt động thực hành trang 139, 140 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dùng máy tính bỏ túi, thực hiện các phép tính sau:

a) 23 + 57 ;                   b) 452 – 98,9 ;

c) 792 × 89,3 ;               d) 2275 : 65 ;

e) 5,6 × 79,8 + 859.

Phương pháp giải :

- Bấm các phím để tạo thành phép tính;

- Ấn = để hiện thị kết quả của phép tính đó.

Cách giải :

a) 23 + 57 = 80

b) 452 – 98,9= 353,1

c) 792 × 89,3 = 70725,6 

d) 2275 : 65 = 35

e) 5,6 × 79,8 + 859 = 1305,88 

Câu 2

Hãy thử đóng vai "máy tính", viết kết quả hiện trên màn hình khi thực hiện gõ các phím theo thứ tự sau:

Phương pháp giải :

Đọc dãy phím được gõ, tưởng tượng và viết kết quả vào cột bên cạnh.

Cách giải :

Câu 3

Dùng máy tính bỏ túi để tính và viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tỉ số phần trăm của 33,5 và 67 là ..... %;

b) 45% của một số là 126, số đó là ........;

c) 124% của 91 là ...........

Phương pháp giải :

- Nhẩm lại cách giải các bài toán về tỉ số phần trăm.

- Xây dựng phép tính của mỗi bài toán, bấm máy tính để tìm kết quả rồi điền vào chỗ trống.

Cách giải :

a) Tỉ số phần trăm của 33,5 và 67 là 50 %;

b) 45% của một số là 126, số đó là 280 ;

c) 124% của 91 là 112, 84.

Câu 4

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Với lãi suất tiết kiệm 0,5% một tháng, em hãy tính xem phải gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 90 000 đồng ;

b) 150 000 đồng ;

c) 270 000 đồng.

Phương pháp giải :

- Muốn tìm lời giải ta lấy số tiền lãi cần có chia cho 0,5 rồi nhân với 100.

- Viết phép tính, bấm máy tính để tìm kết quả rồi điền vào chỗ trống.

Cách giải :

a) Để mỗi tháng nhận được 90 000 đồng tiền lãi thì phải gửi số tiền là:

  90 000 × 100 : 0,5 = 18 000 000 (đồng) 

b) Để mỗi tháng nhận được 150 000 đồng tiền lãi thì phải gửi số tiền là:

  150 000 × 100 : 0,5 = 30 000 000 (đồng)

c) Để mỗi tháng nhận được 270 000 đồng tiền lãi thì phải gửi số tiền là:

  270 000 × 100 : 0,5 = 54 000 000 (đồng)

Câu 5

Trung bình xay xát 100kg thóc thì thu được 70kg gạo. Tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 70%. Hãy tính số gạo thu được khi xay xát 150kg thóc (dùng máy tính bỏ túi để tính).

Phương pháp giải :

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng thóc chia cho 100 rồi nhân với 70 hoặc lấy khối lượng thóc nhân với 70  rồi chia cho 100.

Cách giải :

Tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 70%.

Xay xát 150kg thóc thì thu được số ki-lô-gam gạo là  :

                 150 : 100 × 70 = 105 (kg)

                              Đáp số: 105kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài