A. Hoạt động thực hành - Bài 52 : Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 52 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 133, 134 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Tính nhẩm“ :

Mỗi nhóm chia thành 2 đội. Đội 1 ra câu đố : Tìm 5%, 10%, 20%, 50% của một số, hoặc : Biết 10%, 20%, 50% của một số, tìm số đó. Đội 2 trả lời.

Chẳng hạn : Đội 1 hỏi : 10% của 250 là bao nhiêu ? Đội 2 trả lời : 25.

Đội 1 hỏi : Biết 10% của một số là 32, tìm số đó. Đội 2 trả lời : Số đó là 320.

Hai đội đổi vai cho nhau cùng chơi.

Phương pháp giải:

- Chia hai đội.

- Thực hiện theo hướng dẫn bên trên.

Lời giải chi tiết:

Đội 1 hỏi : 5% của 100 là bao nhiêu ?

Đội 2 trả lời : 5.

Đội 1 hỏi : 5% của một số là 100. Số đó là số nào ?

Đội 2 trả lời : 2000.

Tiếp tục thực hiện như vậy.

Câu 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Đổi hỗn số hoặc phân số thành số thập phân và phân số rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là .....;

b) 30% của 78m là ......;

c) 45% diện tích một khu vườn 2700\({m^2}.\) Khu vườn đó có diện tích là .....

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về tỉ số phần trăm và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm đã học.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là 28 : 60 = 0,4666 = 46,66%.

b) 30% của 78m là 78 : 100 × 30 = 23,4m.

c) 45% diện tích một khu vườn 2700\({m^2}.\) Khu vườn đó có diện tích là 2700 : 45 × 100 = 6000\({m^2}.\)

Câu 4

Giải bài toán sau:

Một gói trà tam thất - xạ đen nặng 2g có thành phần như sau: tam thất : 1g, xạ đen 0,5g, hoa chè: 0,5g. Hãy tính tỉ số phần trăm của lượng tam thất, xạ đen, hoa hòe so với cả gói.

Phương pháp giải:

Lấy khối lượng tam thất (hoặc xạ đen, hoa hòe) chia cho khối lượng cả gói trà rồi đổi kết quả sang tỉ số phần trăm.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm lượng tam thất so với cả gói là:

                1 : 2 = 0,5 = 50%

Vì khối lượng xạ đen và hoa hòe trong mỗi gói đều là 0,5g.

Tỉ số phần trăm lượng xạ đen (hoặc hoa hòe) so với cả gói là:

               0,5 : 2 = 0,25 = 25%

                         Đáp số: Tam thất 50% ;

                   Xạ đen : 25%, hoa hòe : 25%.

Câu 5

Giải bài toán sau:

Một cửa hàng sữa có tất cả 6500 thùng sữa. Cửa hàng đã bán được 45% số sữa đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng sữa chưa bán ?

Phương pháp giải:

- Tìm số thùng sữa đã bán : Lấy số thùng sữa có ban đầu chia cho 100 rồi nhân với 45.

- Lấy số thùng sữa ban đầu trừ đi số thùng sữa đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đó đã bán số thùng sữa là :

       6500 : 100 × 45 = 2925 (thùng sữa)

Cửa hàng còn lại số thùng sữa chưa bán là :

      6500 – 2925 = 3575 (thùng sữa)

                          Đáp số: 3575 thùng sữa.

Câu 6

Giải bài toán sau:

Bác Lan bán hoa quả bị lỗ 65 000 đồng. Bác nói tính ra bị lỗ 5% tiền vốn. Hỏi số vốn ban đầu bác Lan bỏ ra để mua hoa quả là bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy 65 000 đồng chia cho 5 rồi nhân với 100.

Lời giải chi tiết:

Số vốn ban đầu bác Lan bỏ ra để mua hoa quả là:

65 000 : 5 × 100 = 1 300 000 (đồng)

         Đáp số: 1 300 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 86 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.