B. Hoạt động thực hành - Bài 49 : Giải toán về tỉ số phần trăm


Giải bài 49 : Giải toán về tỉ số phần trăm phần hoạt động thực hành trang 126, 127 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

Mẫu : 0,56 = 56%

a) 0,68;                                   b) 0,4;

c) 0,173;                                 d) 1,49.

Phương pháp giải:

Lấy số thập phân đã cho nhân với 100 rồi thêm kí hiệu % vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 0,68 = 68%                     b) 0,4 = 40%

c) 0,173 = 17,3%                d) 1,49 = 149%

Câu 2

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia hai số đã cho rồi viết về dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải chi tiết:

a) 16 và 30

Ta có: 16 : 30 = 0,5333.... = 53,33%

b) 27 và 60 

Ta có: 27 : 60 = 0,45 = 45%

c) 24 và 3

Ta có: 24 : 3 = 8 = 800%

Câu 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu : 47% + 3,5% = 50,5%;

          25% × 2 = 50%;

          28,5% – 18% = 10,5%;

          30% : 6 = 5%.

a) 15% + 2,4% ;                                        b) 54,6% – 15%;

c) 12,3% × 2                                              d) 60% : 20

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo mẫu. 

Lời giải chi tiết:

a) 15% + 2,4% = 17,4% ;                          b) 54,6% – 15% = 39,6% ;

c) 12,3%  × 2 = 24,6% ;                            d) 60% : 20 = 3%.

Câu 4

Giải bài toán sau:

  Đội văn nghệ Trường Tiểu học Thành Công có 50 học sinh, trong đó có 17 bạn tham gia nhóm múa. Hỏi số bạn ở nhóm múa chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn trong đội văn nghệ ?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn tham gia nhóm múa chia cho số bạn trong đội văn nghệ.

- Viết kết quả phép chia dưới dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải chi tiết:

Số bạn ở nhóm múa chiếm số phần trăm số bạn trong đội văn nghệ là:

                 17 : 50 = 0,34 = 34%

                                        Đáp số: 34%.

Câu 5

Giải bài toán sau :

  Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 3000 chiếc xe đạp. Đến hết năm xưởng đó đã sản xuất được 3510 chiếc. Hỏi :

a) Đến hết năm, xưởng đã thực hiện bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?

b) Đến hết năm, xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm ?

Phương pháp giải:

a) Lấy số sản phẩm xưởng đó đã sản xuất được chia cho số sản phẩm cần sản xuất theo kế hoạch rồi viết theo dạng tỉ số phần trăm.

b) Lấy số phần trăm vừa tính ở câu a trừ đi 100%.

Lời giải chi tiết:

a) Đến hết năm, xưởng đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là :

              3510 : 3000 = 1,17 = 117%

b) Đến hết năm, xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

              117% – 100% = 17%

                                   Đáp số: a) 117%

                                                b) 17%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.