B. Hoạt động thực hành - Bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên


Giải bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 105, 106 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Em và bạn cùng đặt tính rồi tính:

7,26 : 3                                       85,5 : 57

0,32 : 8                                       91,52 : 26

b) Em và bạn đổi vở chữa bài cho nhau.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phép chia số thập phân cho một số tự nhiên vừa học rồi thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) Em đổi vở với bạn và chữa bài cho nhau.

Câu 2

Đặt tính rồi tính:

70,2 : 9                      4,35 : 5                    33,6 : 32                    12,69 : 30

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phép chia số thập phân cho một số tự nhiên vừa học rồi thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tìm \(x\) : 

a) \(x \times  4 = 14,4\)                                        b) \(7 \times  x = 0,42\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x \times  4 = 14,4\)

           \(x =14,4 : 4\)

           \(x =3,6\)

b) \(7 \times  x = 0,42\)

           \(x =0,42:7\)

           \(x =0,06\)

Câu 4

Giải bài toán sau: Một ô tô trong 4 giờ đi được 211,2km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 giờ : 211,2km

1 giờ : ... km ?

Muốn tìm lời giải ta lấy quãng đường đi được trong bốn giờ chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

211,2 : 4 = 52,8 (km)

          Đáp số: 52,8km.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.